به وب سایت دایره امتحانات و آزمون های دانشگاه صنعتی شریف خوش آمدید.

این سامانه به منظور تسهیل ثبت نام عوامل اجرایی برگزاری امتحانات و آزمون های دانشگاه صنعتی شریف طراحی شده و توسعه داده خواهد شد.

جهت عضویت در سامانه، لطفا در سامانه ثبت نام کنید.

ثبت نام / عضویت